top of page
Tilbygg på Vøyenenga, skisseprosjekt 2023
Ombygging og tilbygg til en enkel enebolig fra 1980-tallet i et småhusområde på Vøyenenga i Bærum. Det overordnete målet i prosjektet har vært å tilføre færrest mulig kvadratmeter og tilpasse seg bebygelsesstrukturen i området, samtidig som familien får den ekstra plassen de trenger og bedre definisjon og avgrensning av uteområdene.