top of page

Hage og utekjøkken på Tåsen, skisseprosjekt vår 2023

I en hage på Tåsen har vi tegnet en uteplass med pergola, benker, et utekjøkken og en dusj. Plassen får et skiferdekke mens pergolaen, kjøkkenet og sittebenkene bygges opp av røde, slanke stålprofiler kombinert med benkeplater i plasstøpt betong.
bottom of page