top of page

Markedet i Haugesund, masteroppgave, høst 2019

Markedet er en mulighetsstudie av transformasjon av kvartal og kjøpesenter til hus for arbeidsplasser, kultur og aktivitet i Haugesund sentrum.

Haugesund kommune ønsker en ny bygning for å samle administrasjonen under ett tak da de i dag sitter spredt mellom flere hus i sentrum. Midt i det politiske tyngdepunktet ligger Markedet, et kjøpesenter fra midten av 1980- tallet, som siden åpningsdagen har konkurrert med gågata, Haraldsgata, om kundene. I samme kvartal som Markedet ligger byens konserthus og et parkeringshus. Disse tre bygningene opptar to sammenhengende kvartal, som eneste brudd i en ellers konsekvent kvadratur. 

 

Mulighetsstudien tar utgangspunkt i at handelen flyttes til Haraldsgata. Markedet, konserthuset og parkeringshuset transformeres til et utadrettet hus for folket som skal romme arbeidsplasser, kultur og idrett. Kommunens ønske om et nytt administrasjonsbygg er en ypperlig mulighet til å vise hvordan hvert enkelt prosjekt må ha helhet som mål og planlegge for en by som er tilrettelagt for både hverdag og fest med kultur, arkitektur, arbeidsplasser og idrett i skjønn forening.

bottom of page