top of page
Totalrehabilitering av tomannsbolig på Smestad, ferdigstilt 2023
Sammen med husvertene våre i fax arkitekter har vi tegnet ombyggingen av en del av en tomannsbolig fra 1924 i Heggelibakken på Smestad. Sentrale tema har vært å skape et fleksibelt hjem som kan tilpasse seg ulike familiesituasjoner over tid og å balansere det store, sosiale fellesrommet med mer skjermede soner for å trekke seg tilbake.