top of page

Vollset Landmark Arkitekter er et lite arkitektkontor i Oslo, etablert av Tora Vollset og Hanna Holm Landmark. Vi arbeider med alt fra mindre ombygginger og enkel rådgivning til større byggeprosjekter og steds- og områdeutvikling. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller tenker at vi kan hjelpe deg med noe, så tar vi en prat!

Arkitektur skal først og fremst ta vare på menneskene som oppholder seg i og rundt den, og bra steder og gode rom danner grunnlag for at vi kan leve gode liv. Vi engasjerer oss for å finne løsninger som både er rasjonelle og tilpasser seg stedet og dets unike behov, samtidig som de er vakre og tilfører noe nytt og kanskje litt uventet. For oss handler de gode prosjektene om å finne ut hvordan vi kan fortsette, forsterke, forbedre eller reparere de eksisterende kvalitetene på et sted. 

Det handler også om bærekraft. Ikke bare fordi

vi tar vare på noe i stedet for å bygge alt nytt, men også fordi vi tror det er en nøkkel til å skape ting som folk blir glad i, som de ønsker å bevare videre og som kan få lang levetid. I alt vi gjør må vi spørre oss om hvor mye vi trenger å gjøre, hva som kan bevares eller brukes på nytt på en ny måte, hvilke materialer vi skal bruke og hvor det gir mening å bruke dem. 

Vi tror på samarbeid som veien til de beste løsningene, og legger vekt på tett dialog for å forstå behov, ønsker og premisser for alle prosjekter, uavhengig av størrelse.

2022.11.29-FAX32729.jpg
Hanna Holm Landmark

Arkitekt MNAL

2022.11.29-FAX32875.jpg
Tora Vollset

Arkitekt MNAL

Hanna er arkitekt utdannet ved NTNU i Trondheim, inkludert ett års studier i Lisboa ved Universidad Autonoma Lisboa.

Hun ble uteksaminert fra NTNU med masteroppgaven «Transformasjon av kjøpesenter til kommunesenter» hvor hun studerte hvordan Haugesund kommune kunne tenke helhetlig rundt etablering av nytt kommunehus i en tid hvor kjøpesentertypologien har nådd sin utløpsdato.

Hanna har arbeidserfaring fra LINK Arkitektur og Mellomrom Arkitekturpsykologi der hun har jobbet med boligarkitektur, medvirkningsprosesser, detaljprosjektering, konkurranser, mulighetsstudier, regulering, SØK og BREEAM.

I løpet av studiene i Trondheim ledet Hanna flere medvirkningsworkshops og småskala byggeprosjekter i Trondheim sentrum.

Tora er arkitekt utdannet ved NTNU i Trondheim, med delstudier i Göteborg ved Chalmers Tekniska Högskola. 

Masteroppgaven til Tora tok for seg tettstedet Hellesylt i Møre og Romsdal og hvordan vi kan arbeide med utvikling og bokvalitet i distriktsnorge.

Oppgaven ble gjort i samarbeid med Anna Victoria van der Zwaag og ble nominert til Aspelin Ramm-prisen for beste masteroppgave i 2019.

Tora har arbeidserfaring fra Tyin Tegnestue og Grape Architects der hun har jobbet i ulike prosjekteringsfaser, med spesielt fokus på konseptutvikling, mulighetsstudier, rehabilitering og transformasjon. Hun har i tillegg erfaring med detaljprosjektering, prosjektering av større kontorbygg, regulering, konkurranser og SØK.

Som student arbeidet Tora som tekstredaktør og journalist i det studentdrevne tidsskriftet for arkitektur, kunst og design, Tidsskriftet A.

Foredrag

juli 2019

Hellesyltdagane, Hellesylt

september 2019

Arkitekturforståelse - AAR4853, NTNU, Trondheim

august 2020

Seminar: A Change of Mindset?, Habitat Norge, Oslo

oktober 2020

Arkitektur 5 By- og tettstedsforming - AAR4366, NTNU, Trondheim

oktober 2021

Arkitektur 5 By- og tettstedsforming - AAR4366, NTNU, Trondheim

oktober 2022

Arkitekturprosjektering av store bygninger 1 - AAR4500, NTNU, Trondheim

untitled-2_1.jpg

Vollset Landmark Arkitekter AS er et registrert Wildcard-kontor. Betegnelsen Wildcard brukes om unge arkitektkontor i etablerings- eller oppbyggingsfasen. Wildcard skal bidra til en mer mangfoldig og nyskapende arkitekturproduksjon. Målet er å utfordre offentlige og private bestillere og byggherrer til å åpne oppdragsmarkedet for flere og mer ulike leverandører av arkitekttjenester. Les mer her.

Aspirantmedlem av_skjerm.png

Vollset Landmark Arkitekter AS er aspirantmedlem i bransje- og arbeidsgiverforeningen Arkitektbedriftene.

bottom of page