top of page
Vollset Landmark Arkitekter er et lite arkitektkontor i Oslo, etablert av Tora Vollset og Hanna Holm Landmark. Vi er interessert i alt fra mindre ombygginger og enkel rådgivning til større byggeprosjekter og steds- og områdeutvikling. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller tenker at vi kan hjelpe deg med noe, så tar vi en prat!

Arkitektur skal først og fremst ta vare på menneskene som oppholder seg i og rundt den, og bra steder og gode rom danner grunnlag for at vi kan leve gode liv. Vi engasjerer oss for å finne løsninger som både er rasjonelle og tilpasser seg stedet og dets unike behov, samtidig som de er vakre og tilfører noe nytt og kanskje litt uventet. For oss handler de gode prosjektene om å finne ut hvordan vi kan fortsette, forsterke, forbedre eller reparere de eksisterende kvalitetene på et sted. 

Det handler også om bærekraft. Ikke bare fordi

vi tar vare på noe i stedet for å bygge alt nytt, men også fordi vi tror det er en nøkkel til å skape ting som folk blir glad i, som de ønsker å bevare videre og som kan få lang levetid. I alt vi gjør må vi spørre oss om hvor mye vi trenger å gjøre, hva som kan bevares eller brukes på nytt på en ny måte, hvilke materialer vi skal bruke og hvor det gir mening å bruke dem. 

Vi tror på samarbeid som veien til de beste løsningene, og legger vekt på tett dialog for å forstå behov, ønsker og premisser for alle prosjekter, uavhengig av størrelse.

IMG_0661_edited.png
fagerhøyveien instagram_2.jpg
bottom of page