top of page
Mulighetsstudie byboliger i Oslo,  2023
Som en del av et fredningsverdig kulturmiljø består tomta av en bygning i to etasjer i pusset tegl byggemeldt i 1860 og et tilstøtende skur tidligere benyttet som bilverksted.
Mulighetsstudien viser riving av eksisterende skur og oppføring av to rekkehus samt istandsettelse og tilbakeføring av murhuset med boligformål.
Etter en overordnet vurdering av høyder og takvinkler til omkringliggende bebyggelse foreslås rekkehusene i tre etasjer der øverste etasje ligger under et saltak med vinkel tilpasset bebyggelsen i området. Det foreslås to smale bygningsvolumer med noe forskyvning i forhold til hverandre for å tilpasse seg skalaen til den opprinnelige trehusbebyggelsen.
bottom of page